APAĻKOKSNES CENAS GAUJĀ

CENAS UZ 22/07/2024

“Imantas”, Gauja, Inčukalna novads, LV-2140 (57.1252466, 24.7039465)
Darba laiks. P-P 8:00 – 21:00 / S-Sv saskaņojot.
APMAKSA 1 DARBA DIENAS LAIKĀ PĒC KRAVAS UZMĒRĪSANAS!

Tel. 26128177

 

BĒRZA FINIERKLUČI
2,7m+0,1m 3,0m+0,1m 3,2m+0,1m
A klase,Ø25cm+ 145 150 -
AB klase,Ø18-25cm 75 80 -
AB klase, Ø 26 cm+ 90 90 -
C klase, Ø 18 cm+ 65 65 -
Tara, Ø 18 cm+ (uzmērīšana pēc koef. 0.56) 65 65 -
Tara, Ø 14 cm+ (uzmērīšana pēc koef. 0.55) 56 56 -
Neatbilstošs sortiments, Ø 14 cm+ 20 20 -
Taras kvalitātes prasības: Vienpusējs līkums līdz 3%, Serdes iekrāsojums bez ierobežojuma, Dzīvie zari bez ierobežojuma, zariem jābūt atzarotiem līdz ar koksni. Nepieļaujas galotnes, dubulta līkumainība, zibens plaisas, trupe, saussāni, mehāniski bojājumi, metāls
FSC 100% sertificētiem bērza finierklučiem piemaksa +2eur/m3
SKUJKOKU GULŠŅI
2,8m+0,1m 5,8m+0,1m
Priede, Ø 20 cm+ 78
Egle, Ø 18 cm+ 83
Sauskaltis gulsnis, Ø 18 cm+ 70 70
Sauskaltušo gulsni jākrauj ir atsevišķi, uzmērīšana pēc koeficienta 0.58. Nepieļaujas: Trupējuši, saplaisājuši, mehāniski bojāti
EGLES ZĀĢBAĻĶI
4,8m+0,1m 6,0m+0,1m
Egle, Ø 40 cm+ - 80
APSES ZĀĢBAĻĶI
2,6m+0,1m 3,0m+0,1m Galvenās kvalitātes prasības: Reti zaraini, taisni, kodola iekrāsojums līdz 30%
AB klase, Ø 24 cm+ - 65
Neatbilstošs sortiments - 20
MELNALKŠŅA TARA
3,0m+0,1m
Ø 20 cm+ -
Neatbilstošs sortiments -
APAĻKOKSNES CENAS
BĒRZA FINIERKLUČI
Logo

Follow notifications directly to your electronic mailbox, about news and changes in our wood plots.